Oil, Gas and Petrochemical

Oil, Gas and Petrochemical

مشاوره، تامین قطعات و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی.

صادرات و ترانزیت فراورده های نفتی از قبیل نفت خام، قیر، مازوت، کازوئیل، گاز، پتروشیمی و انواع روغن های پایه و …

Supply and procurement:

  • Crude oil, only direct sale by NIOC. Formal LOI, company profile and BCL are must needed documents to be provided by the buyers.
  • LPG
  • Gas oil / export grade
  • Bitumen
  • Engine oil, gear oil, grease, hydraulic oil…
  • Hydrocarbon
  • Naphtha, Sulfur, Coal,
  • Etc…

If you are interested in any of above products, send us your INQUIRY and we will provide full product specification and analysis.