نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار هوایی ملبورن – استرالیا

حضور در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار آلات هوایی در شهر ملبورن استرالیا و بازید از غرفه های سازندگان تجهیزات.

Leave a comment